X Regionalne Forum Edukacyjne

„Szkoła w dobie pokolenia Z” to temat X edycji Regionalnego Forum Edukacyjnego organizowanego przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Celem imprezy jest inspirowanie nauczycieli do dyskusji na tematy oświatowe. Tym razem uczestnicy szukali odpowiedzi na pytanie, jak przygotować szkołę na zmiany demograficzne, aby skutecznie realizowała swoją misję społeczną.

Już tradycyjnie wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele świata nauki. Uniwersytet Ekonomiczny reprezentowała dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat, natomiast Uniwersytet Śląski dr Wioletta Hajduk-Gawron. – Zależy nam na tym, aby uczestnicy forum mieli okazję uczyć się od najlepszych. Im bardziej inspirujący wykładowcy, tym większa szansa, że nauczyciele wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce – mówi Iwona Miler, dyrektor PODN.

Pierwsze wystąpienie zatytułowane „Wpływ zmian demograficznych na szkołę i rynek pracy” było poświęcone charakterystyce pokolenia Z. Pokolenia globalnego, dla którego wirtualny świat jest naturalnym środowiskiem życia. Dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat zwróciła uwagę na to, że współpraca z młodzieżą nie przyniesie efektów bez zaakceptowania jej specyficznych potrzeb. Wspomniała też o konieczności dostosowania kształcenia do stylu życia pokolenia Z, podkreślając rolę nowych technologii, edurozrywki i bizuki.

Innym wyzwaniem związanym z przemianami demograficznymi w Polsce jest problem uczniów z doświadczeniami migracyjnymi. O tym, jak pomóc cudzoziemcom odnaleźć się w nowym środowisku i jak sprawić, żeby odnosili sukcesy szkolne, mówiła dr Wioletta Hajduk-Gawron. Statystyki potwierdzają, że przed tym wyzwaniem staje coraz więcej polskich szkół. Tymczasem nauczyciele nie są przygotowani do pracy z takimi uczniami. Żeby to zmienić potrzebują wsparcia metodycznego i pedagogicznego.

  1. edycja Regionalnego Forum Edukacyjnego była wyjątkową okazją do świętowania. Dlatego na uczestników czekała słodka niespodzianka – jubileuszowy tort i ogniste fontanny. – Organizujemy forum już po raz dziesiąty. Robimy to dlatego, że nauczyciele nadal chcą w nim uczestniczyć. Dzięki temu wiemy, że nasz ośrodek spełnia ich oczekiwania jeśli chodzi o prowadzenie doskonalenia zawodowego – tłumaczy Iwona Miler.

Marcin Kopczyński, konsultant PODN

IX Regionalne Forum Edukacyjne

Wykorzystać moc edukacji

Za nami IX Regionalne Forum Edukacyjne. Było niezwykle energetycznie, ciekawie i inspirująco. Po raz pierwszy forum zorganizowaliśmy w budynku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli dzięki nowej sali, która swobodnie pomieściła 120 nauczycieli. Właśnie tyle osób przyciągnęła „Nadzwyczajna moc edukacji”.

Wśród gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie byli Ireneusz Serwotka, Starosta Wodzisławski, Danuta Maćkowska, członek Zarządu Powiatu, Andrzej Kania, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz naczelnicy wydziałów edukacji gmin powiatu wodzisławskiego. Najliczniejszą grupę stanowili jednak dyrektorzy i nauczyciele, dla których forum stało się okazją do zdobycia nowych umiejętności i wymiany doświadczeń.

Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się jak wykorzystać potencjał ucznia, nauczyciela i szkoły, jak wzbudzać motywację, kształtować umiejętności interpersonalne, pracować nad emocjami dzieci. Wysoki poziom merytoryczny wykładów, sposób ich prowadzenia, a nade wszystko pasja, którą odznaczali się prowadzący, skłoniły nauczycieli do interakcji.

O roli wartości w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mówiła Victoria Charkowa-Dommedrich z Centre educatif et culturel w Genewie. Jej autorski program „Lekcje dobra” rozwija u dzieci pragnienie bycia łagodnym i zachęca je do bezwarunkowego dobra. Nauczyciele z zaciekawieniem wysłuchali wykładu o metodach stosowanych w pracy z emocjami uczniów, które prelegentka odnosiła do swoich szwajcarskich doświadczeń.

Kamil Zieliński, psycholog, trener i wykładowca Uniwersytetu Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, zachęcał nauczycieli do wychodzenia poza utarte schematy nauczania i wychowania. Przekonywał, że główną powinnością osób pracujących z dziećmi i młodzieżą jest wzbudzanie zainteresowania oraz podkreślanie znaczenia samodzielnego myślenia. Prelekcji towarzyszyło przesłanie filmu „Stowarzyszenie umarłych poetów” i słynne zawołanie „Kapitanie! Mój Kapitanie!”.

Jak rozmawiać z trudnym rodzicem? Praktyczne podpowiedzi w tej kwestii przygotowała dla uczestników forum Aleksandra Żyłkowska, psycholog i wykładowca Uniwersytetu Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Dla wielu nauczycieli kontakty z rodzicami są najtrudniejszym wyzwaniem, z którym mierzą się w swojej pracy zawodowej. Wykład Aleksandry Żyłkowskiej dostarczył wiedzy na temat barier komunikacyjnych i sposobów ich pokonywania.

Energetyczne wystąpienie Ewy Łyszczarz, nauczycielki, coacha, graphic recordera, było poświęcone motywowaniu. Z wykorzystaniem pokazów i warsztatów zademonstrowała nauczycielom sposoby odkrywania „guzików”, po naciśnięciu których ich uczniowie będą zmotywowani do rozwijania swoich zasobów.

– Jesteśmy przekonani, że już w czasie spotkania zrodziły się nauczycielom nowe, twórcze pomysły pracy z uczniem, który nie zawsze jest zmotywowany do działania. Po zakończeniu forum wielu uczestników wyrażało swoje zadowolenie z udziału w konferencji i dziękowało  za jej organizację. Cieszymy się, że  obecny był Starosta Wodzisławski Pan Ireneusz Serwotka, który zwracając się do nauczycieli zapewnił ich, że oświata jest ważnym obszarem w rozwoju powiatu wodzisławskiego. Całość imprezy uświetnił swoim występem amatorski zespół wokalny nauczycieli „Konstelacja” działający pod egidą PODN – podsumowała Iwona Miler, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Warto zaznaczyć, że trzy pierwsze wykłady wygłoszone w trakcie wydarzenia były na bieżąco dokumentowane przy wykorzystaniu metody graphic recording, czyli zapisu wizualnego. Przedstawione treści na rysunki i krótkie teksty przełożyła Ewa Łyszczarz, która po każdym wystąpieniu krótko zaprezentowała swoje prace.

Regionalne Forum Edukacyjne to cykliczna impreza organizowana od 2008 r. Jej celem jest integracja środowiska oświatowego powiatu wodzisławskiego oraz wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym. Tegoroczna edycja odbyła się we współpracy z Uniwersytetem Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, tygodnikiem Nowiny Wodzisławskie oraz Domem Przyjęć Atmosfera z Mszany.

Marcin Kopczyński, konsultant PODN

Do zobaczenia za rok na kolejnym Regionalnym Forum Edukacyjnym.

Czytaj dalej

VIII Regionalne Forum Edukacyjne

   W poniedziałek, 13 lutego, odbyło się VIII Regionalne Forum Edukacyjne pod hasłem: Zreformować świat – to znaczy zreformować wychowanie ( Janusz Korczak) POSTAWY -WARTOŚCI – WYCHOWANIE zorganizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. Zaproszenie na spotkanie przyjęli przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki z terenu powiatu wodzisławskiego: Danuta Maćkowska – Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, Ludwika Kłosińska – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisław Śląski, Halina Mizia – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Radlinie oraz Krzysztof Dybiec –  prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim.

   Do Powiatowego Centrum Konferencyjnego przybyli również licznie dyrektorzy oraz nauczyciele wszystkich typów szkół powiatu wodzisławskiego, gdzie wysłuchali prelekcji związanych z aktualnymi priorytetami MEN. Spotkanie rozpoczęła p.o. dyrektora PODN Iwona Miler, wprowadzając obecnych w problematykę wychowania do wartości oraz kształtowania postaw młodego pokolenia w warunkach otaczającej nas rzeczywistości. Dr inż. Tomasz Zieliński, Dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku, skupił się na roztrząsaniu niezmiennego od wieków problemu: „Czy wszystko jest na sprzedaż?”. Wychodząc od pytania E. Fromma „Mieć czy być’?, porównywał postawę homo economicus i homo sociologicus. Chociaż jesteśmy wychowani w kulcie rynkowego modelu gospodarki, zwycięstwo tego pierwszego wcale nie jest takie pewne. Nie wszystko można bowiem kupić za pieniądze, a ekonomia pozbawiona więzi społecznych nie stanie się sensem naszego życia. Prof. Grzegorz Francuz, Dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego, rozważał problem kształtowania postaw i wartości młodego pokolenia jako wyzwania współczesnej szkoły. Zwrócił uwagę na kontekst kulturowy, w jakim funkcjonuje współczesna szkoła oraz na kreowane przez nią wzorce osobowe. Zastanawiał się, jak szkoła wychowuje uczniów i na ile wartości przez nią promowane mają wpływ na rozwój ich osobowości. Na koniec podkreślił, iż tylko nauczyciel – wychowawca wiarygodny i przekonujący może być dla młodzieży autorytetem, odpowiednio ukształtować jej osobowość i system wartości, które zapewnią możliwość samorealizacji.

   Na zakończenie mgr Joanna Zielińska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, doradca metodyczny PODN, przedstawiła wnioski z analizy ankiety „Wartości w życiu gimnazjalistów w powiecie wodzisławskim”, z których wynikało, że dla młodych ludzi najważniejszymi wartościami w życiu są przyjaźń i rodzina. Wystąpienia prelegentów skłoniły uczestników Forum do licznych refleksji na temat systemu wartości młodych Polaków, co znalazło odzwierciedlenie w kuluarowych rozmowach po zakończeni spotkania i na pewno przełoży się na konkretne działania w praktyce dydaktyczno – wychowawczej.

Do zobaczenia za rok na kolejnym Regionalnym Forum Edukacyjnym.

Materiały pokonferencyjne:

Czytaj dalej

VII Regionalne Forum Edukacyjne – 16.11.2015

W poniedziałek, 16-go listopada, odbyło się VII Regionalne Forum Edukacyjne pod hasłem: POKAZAĆ PRZYSZŁOŚĆ – ROLA NAUCZYCIELA W WYTYCZANIU ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ UCZNIÓW. Organizatorami były: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl. Spotkanie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki z terenu powiatu wodzisławskiego: Starosta Wodzisławski Tadeusz Skatuła, Danuta Maćkowska, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego, Ludwika Kłosińska, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, Edyta Glenc, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim oraz Helena Łyp, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej Urzędu Gminy w Gorzycach.

            W przyjaznych murach Wydziału Zamiejscowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, (vis-à-vis PODN), dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół powiatu wodzisławskiego i miejscowości ościennych, wysłuchali wystąpień zaproszonych gości, reprezentujących różne dyscypliny nauki i etapy edukacyjne.

            W tematykę spotkania wprowadził Starosta Wodzisławski Tadeusz Skatuła, sytuując temat forum w szeroko zarysowanej perspektywie edukacyjnej, ogniskującej się wokół zagadnień o kluczowym znaczeniu dla organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe. W wystąpieniu poruszone zostały kwestie dotyczące funkcjonowania lokalnego środowiska oświatowego, jak i działań zmierzających do powiązania ich oferty programowej z zapotrzebowaniem pracodawców i charakterystyką lokalnego rynku zatrudnienia. Wyeksponowana została waga odpowiedniego przygotowania młodych ludzi do pełnienia ról zawodowych oraz budowania miejscowego kapitału społecznego.

Reprezentująca Uniwersytet Śląski (Wydział Pedagogiki i Psychologii), dr hab. Elżbieta Turska („Nauczyciel – doradca, opiekun, mentor, coach…”), starała się nakłonić zebranych do refleksji nad przygotowaniem dzieci i młodzieży do funkcjonowania w warunkach współczesnego, niezwykle zmiennego rynku pracy. Podkreśliła, że uczniowie żyją w trudnej do zdefiniowania rzeczywistości gospodarczej i ekonomicznej, stąd tak wielką rolę pełni plan indywidualnego rozwoju sprzężony z diagnozą własnego potencjału merytorycznego i społecznego, a także wizją przyszłości.

Mgr Andrzej Kasperek, doradca zawodowy, nauczyciel akademicki, członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP („Integracja poradnictwa edukacyjno-zawodowego na lokalnym rynku”) wprowadził zebranych w świat poradnictwa zawodowego, prezentując bagate spektrum zadań realizowanych w ramach tej specjalności zawodowej, przekonując zebranych o potrzebie funkcjonowania – na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego – komplementarnego systemu, pozwalającego na przekazywanie uczniom rzetelnej informacji na temat ich potencjału zawodowego, jak i realnych możliwości lokalnego rynku pracy.

Mgr Sabina Ficek, wicedyrektor Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego („Rybnicka platforma poradnictwa zawodowego”) z dużą swadą przedstawiła interesującą syntezę działań podejmowanych na terenie Rybnika, zmierzających do tworzenia miejscowego (wyłącznie w formule non-profit), elektronicznego źródła informacji służących orientacji zawodowej. Tego typu refleksja może stać się punktem odniesienia dla działań edukacyjnych z zakresu zawodoznawstwa podejmowanych na terenie powiatu wodzisławskiego, a być może i całego Subregionu Zachodniego.

            Na zakończenie spotkania mgr Michalina Kowol z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim („Dobre praktyki – realizacja doradztwa zawodowego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wodzisławiu Śląskim”), wprowadziła zebranych w tematykę projektów poświęconych poradnictwu, realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie Poradni, jak i w środowisku oświatowym powiatu. Zebrani zyskali orientację w licznych działaniach, które pozwalają dzieciom i młodzieży na rozpoznanie własnych predyspozycji przedmiotowych, jak i zawodowych.

            Korzyści środowiska oświatowego z organizacji spotkania wydają się daleko wykraczać poza doraźny wymiar dydaktyczny czy wychowawczy. Choć działania z zakresu preorientacji zawodowej są immanentnie splecione z istotą edukacji, to jednak poruszone problemy odnosiły się do planu prospektywnego, każącego postrzegać zadania szkoły nie tylko przez pryzmat nauczania poszczególnych przedmiotów, ale kształcenia w jego pełnym spectrum, uwzględniającym zawodową przyszłość uczniów. Rzecz w tym, by w polu widzenia decydentów oświatowych, dyrektorów i nauczycieli wciąż pojawiało się pytanie o perspektywy dzieci i młodzieży, to bowiem od nich właśnie zależeć będzie pozycja Polski na arenie międzynarodowej.

            Za rok zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Regionalnego Forum Edukacyjnego!

Materiały pokonferencyjne:

 

Galeria zdjęć

VII Regionalne Forum Edukacyjne

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

oraz

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl.

zapraszają

nauczycieli wszystkich typów szkół

na VII Regionalne Forum Edukacyjne

pod hasłem:

POKAZAĆ PRZYSZŁOŚĆ – ROLA NAUCZYCIELA
W WYTYCZANIU ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ UCZNIÓW

 

Termin: 16 listopada 2015r. (poniedziałek)

Godziny: od 14.00 do 17.00

Miejsce: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. 1 Maja 23 b , 44-304 Wodzisław Śląski

Koszt uczestnictwa w Forum: 15 zł. od osoby

 

Osoby zainteresowane udziałem w Forum, proszone są o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Formy płatności:          

  • Wpłata prywatna – uczestnik sam uiszcza opłatę za szkolenie przed dniem rozpoczęcia szkolenia i przynosi potwierdzenie dokonania zapłaty na nr rachunku bankowego   Getin Noble Bank S.A. 53 1560 1094 2125 0085 5219 0005.
  • Rachunek na szkołę/instytucję – wystawiany przez PODN w dniu szkolenia z terminem płatności na dane zamieszczone w dołączonym formularzu, uczestnik otrzymuje ten rachunek w dniu szkolenia i przekazuje szkole. Uczestnik w tym przypadku nie wpłaca nic indywidualnie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 listopada 2015r. do sekretariatu PODN faxem
na nr: (32) 72-93-242 lub mailem na adres
: sekretariat@podn.wodzislaw.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Iwona Miler imiler@podn.wodzislaw.pl, tel.(32) 72-93-245